TARYFY

TARYFY STENA LINE

Stena Line oferuje Klientom bilety w różnym rodzaju taryf, od najtańszych ekonomicznych ale bardziej restrykcyjnych po bardziej flex, czy premium najbardziej elastycznej! Każda z taryf posiada odrębne warunki anulacji, czy zmiany w biletach. Przez zakupem biletu warto zapoznać się z poniższymi warunkami. Na naszej stronie kalkulujemy najtańszą dostępną na rejs taryfę ECONOMY, jeśli chcesz bardziej elastyczną poinformuj nas o tym w "UWAGACH" do kalkulacji/rezerwacji.

TARYFY

  • ECONOMY

    Ogólne warunki: * najniższa cena biletu, * płatność w momencie dokonywania rezerwacji, * opłata manipulacyjna za zmianę rezerwacji, * opłata za anulowanie: 100% wartości rezerwacji (w tym usług dodatkowych). Warunki płatności Rezerwacja musi zostać opłacona w dniu jej dokonania kartą kredytową, przelewem internetowym bezpośrednio na stronie rezerwacji. Opłaty za zmianę rezerwacji Zmiana daty, godziny wypłynięcia lub kierunku podróży powoduje nową kalkulację ceny. Opłata za każdorazową zmianę wynosi 210 zł (przejazd z pojazdem, z wyjątkiem roweru) lub 40 zł (piesi oraz piesi z rowerem). Jeżeli w rezerwacji dokonano zmian, różnicy w cenach nie zwraca się, nawet jeżeli dokonano zmiany na składowe o niższej cenie (między innymi: terminu i rodzaju rejsu, rodzaju i wysokości pojazdów, przyczep, pasażerów, kabin, posiłków). Jeżeli zmieniono rezerwację na rejs o wyższej cenie, należy uiścić dopłatę wynikającą z różnicy cen rejsów. Dodatkowo mogą zostać naliczone inne opłaty związane ze zmianą: opłata za zmianę godziny, daty, kierunku rejsu lub linii promowej w rezerwacji w taryfie Economy. Jeżeli w rezerwacji jest więcej niż 1 rejs (na przykład jest to podróż w dwie strony) opłaty pobiera się niezależnie za każdy ze zmienianych rejsów. Opłaty za anulowanie rezerwacji Koszty anulowania rezerwacji wynoszą 100% jej wartości (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki). Jeżeli w rezerwacji jest więcej niż 1 rejs (na przykład jest to podróż w dwie strony) opłaty pobiera się niezależnie za każdy z anulowanych rejsów. Niestawienie się we właściwym czasie do odprawy biletowej lub nieuzyskanie pozwolenia na wypłynięcie skutkuje anulowaniem rezerwacji bez zwrotu kosztów. Dodatkowe informacje:W przypadku łączenia różnych taryf w ramach jednej rezerwacji, obowiązują warunki taryfy bardziej restrykcyjnej. Wszystkie ceny zawierają opłaty portowe i opłatę ekologiczną. Opłaty te nie podlegają zniżkom. Wysokość opłat nie podlegających zniżkom. Jeśli zmiana następuje telefonicznie w biurze Stena Line pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, w naszym biurze PETPOLONIA opłaty nie są pobierane!

  • FLEXI

    Zmiana rezerwacji: *zmiana daty, godziny lub kierunku rejsu powoduje nową kalkulację ceny. Płatność wymagana w dniu złożenia rezerwacji kartą kredytową lub przelewem bankowym online na stronie internetowej. Anulowanie: *do 24 godzin poprzedzających podróż bez opłat; *od 24 do 2 godz. przed rejsem: opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji. *W przypadku niestawienia się do odprawy lub anulowania rejsu na mniej niż 2h przed wypłynięciem, opłata wynosi 100% wartości anulowanego rejsu oraz usług dodatkowych w tym rejsie. Zwrot wynikający z różnicy cen rejsów: Zmiana daty, godziny wypłynięcia lub kierunku podróży powoduje nową kalkulację ceny. Jeżeli zmieniono rezerwację na rejs o niższej cenie, zwraca się różnicę cen rejsów do 24h przed planowanym wypłynięciem. Zmiany w rezerwacji dokonane na mniej niż 24h przed planowanym wypłynięciem, są objęte kosztami anulowania, tj. od 24h do 2h przed rejsem: 50% różnicy wynikającej ze zmian, a poniżej 2h przed rejsem - 100% różnicy wynikającej ze zmian. Jeżeli zmieniono rezerwację na rejs o wyższej cenie, należy uiścić dopłatę wynikającą z różnicy cen rejsów. Jeżeli w rezerwacji jest więcej niż 1 rejs (na przykład jest to podróż w dwie strony) opłaty pobiera się niezależnie za każdy ze zmienianych rejsów. Dodatkowe informacje: Wszystkie ceny zawierają opłaty portowe i opłatę ekologiczną. Opłaty te nie podlegają zniżkom. Jeśli zmiana następuje telefonicznie w biurze Stena Line pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, w naszym biurze PETPOLONIA opłaty nie są pobierane!

  • PREMIUM

    Cena zawiera: * priorytetowy zjazd z promu; * śniadanie; Zmiana rezerwacji:* możliwa nawet w dniu wypłynięcia; * zmiana daty, godziny lub kierunku rejsu powoduje nową kalkulację ceny. Warunki płatności: w dniu złożenia rezerwacji należy dokonać wpłaty kartą kredytową lub przelewem online na stronie internetowej. Anulowanie: * do 2 godzin przed wypłynięciem za opłatą zaledwie 12 zł; W przypadku niestawienia się do odprawy lub anulowania rejsu na mniej niż 2 godzin przed wypłynięciem opłata wynosi 100% wartości anulowanego rejsu oraz usług dodatkowych w tym rejsie Dodatkowe informacje: Zmiana daty, godziny lub kierunku podróży powoduje nową kalkulację ceny za przejazd i może wiązać się z dopłatą, wynikającą z różnicy cen rejsów; warunkiem priorytetowego zjazdu z promu jest stawienie się do odprawy samochodowej minimum 1 godz. przed wypłynięciem promu. Prosimy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na odprawę. Jeśli zmiana następuje telefonicznie w biurze Stena Line pobierana jest dodatkowa opłata za obsługę, w naszym biurze PETPOLONIA opłaty nie są pobierane!